κατοίκτειρον

κατοίκτειρον
κατοικτείρω
have mercy
aor imperat act 2nd sg
κατοικτείρω
have mercy
imperf ind act 3rd pl (homeric ionic)
κατοικτείρω
have mercy
imperf ind act 1st sg (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”